TERMS & CONDITIONS

The following texts are defined as www.descove.com and social media accounts "DesCove" linked to "DesCove Danışmanlık", and the companies that request business declaration are defined as "advertisers, advertising company, advertisement owner".

During Active Advertising

Job adverts are published on DesCove for minimum four consecutive weeks, for a total of 28 days. After the advertisement deadline, the adverts may be removed from the site and DesCove related social media accounts, if the advert has an option to be posted in social media. Removal date from social media accounts may differ from the website.

Job adverts can be removed before the end of the standard 28 days if the owner of the advert sends a written request from the contact email provided by the company. However there will be no refunds. 

Payment & Payment Methods

Standard job advert costs are featured on the dedicated job posting page and DesCove holds the right to change the costs any time. Given costs are without tax. Tax will be added if applicable.

Adverts will be published after the payment is completed.

Payments are nonrefundable. If the adverts are not published in any reason, a full refund will be made.

Advert Content

Adverts are accepted only as text formats.

Every advert post can have one job position. The amount of people for the same position can be described in one advert.

DesCove reserves the right to decline advert publishings. If an advert is declined by DesCove, a full refund will be made to the declined advert’s owner.

DesCove reserves the right to edit adverts, or  to request the advertisers to resend their unaccepted fields or the whole advert if seems needed for any reason.

DesCove is not responsible for the content and informations given for the adverts. The advertiser is solely responsible for ensuring adverts are truthful, legal and decent.

Recruitment agencies may post advertisements on behalf of other companies, as long as they state the client’s name in the text and submit the client’s logo.

 

DesCove doesn’t have any direct interaction between the advertising company and the candidate. Posts are on a format of yellow pages posts. Candidates can contact directly the advertising company via the provided contact information. DesCove only posts the adverts and doesn’t exchange direct conversation or information in between candidates and companies.

Categories & Relevant Information

Categories and tags listed below will be assigned to the adverts by DesCove team:

Job Title: (i.e. Architecture, Design, Digital Arts)

Job Location: (City/Country, i.e. Oslo/Norway)
Company/Employer Name: (i.e. ABPK Architects)

Categories are assigned at the discretion of DesCove. Advertisers can select compatible categories via the online job posting form, but we cannot guarantee that these requests will be met.

If a job advert does not fit into existing categories we will create new categories, sub-categories or tags for the advert, at our discretion.

Qualifications: Advertisers are asked to select the compatible qualifications for the job to be posted. Qualification categories and tags are created at the discretion of DesCove. Advertiser can add the extra qualification needs to the job posting form but DesCove cannot guarantee that these request will be met. 

About The Job: Advertisers are asked to submit the job description for the advertisement. Advertiser can describe the job being published in a text format. (i.e. job needs, salary information, applicant’s skills). DesCove may edit the format of the text in any reason.

About The Employer: Advertisers are asked to submit a brief, maximum 50 words, description of their company or organization.

Photos: Photos provided by the advertising company may be used on the website and social media accounts of DesCove. Advertising company should send photos to email accounts dedicated to DesCove and Descove Instagram account. By sending photos, advertising company gives the right to use and distribute the photos on every DesCove site and social media account. DesCove is not responsible for 3rd party’s interference and publishings of the photos.

Changes to Adverts

Advertisers can demand changes to their adverts in five working days, once the job have been posted at DesCove website.

Request to change the job advert must come from the advertiser’s contact email, provided in the Job Posting Form, as a written request.

DesCove can also, on request, make reasonable changes to job adverts once they have been posted on DesCove. We will try to make these changes as quickly as possible but can give no guarantees as to when changes will be made.

DesCove reserves the right to refuse to make changes that are not deemed reasonable.

Cookies & Privacy

DesCove can be handled in accordance with the Turkish Constitution, the Personal Data Protection Law No. 6698, other legislation, decisions made by the Personal Data Protection Board and the Data & Privacy Policy of www.descove.com.

During your stay, there may be able to place your computer or collect information in different ways through a browser (cookie), also known as a "cookie", or similar tracking data. With this method, statistical information is collected and used to improve our services.

By using the Descove website, you consent to the use of cookies in accordance with this Data & Privacy Policy. If you do not want cookies to be used this way, you should edit your browser's settings or not use the Descove website. Disabling the cookies we use may affect your user experience in the DesCove website.

As cookies, we use them with DesCove to simplify the use of web sites and social media platforms. Cookies can also be used to speed up the activities and experiences you will have on our sites in the future. We also use cookies to assemble anonymous and aggregate statistical data that helps people understand how they use our sites and help us improve the structure and content of our sites. This information does not provide us your identification.

 

 www.descove.com and affiliated social media accounts gives importance to the content that they create or place content in compliance with the law. If there is content you think is contrary to law, you can notify info@descove.com by e-mail.


VERI & GIZLILIK POLITIKASI

Aşağıdaki metinde www.descove.com ve DesCove Danışmanlık’a baglı sosyal medya hesapları “Descove” olarak, iş ilanı talebinde bulunan firmalar “ilanveren, ilan veren, ilan sahibi” olarak tanımlanmaktadır.

Aktif İş İlanı Sırasında

İş ilanları toplam en az 28 gün boyunca, en az dört ardışık hafta, için DesCove'da yayınlanmaktadır. Son ilan yayınlanma tarihinden sonra ilanlar, sosyal medyada yayınlanabiliyorsa, internet sitesinden ve DesCove ile ilgili sosyal medya hesaplarından kaldırılabilir. Sosyal medya hesaplarından kaldırma tarihi web sitesinden farklı olabilir.

İş ilanı, ilan sahibi şirket sahibi tarafından sağlanan iletişim e-postasından yazılı bir talep gönderildiği takdirde, standart minimum 28 gün sonundan önce yayından kaldırılabilir. Ancak ödeme iadesi yapılmayacaktır.

Ödeme ve Ödeme Yöntemleri

Standart iş ilan maliyetleri, iş ilanı verme sayfasında yer alır ve DesCove maliyetleri istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Verilen maliyetler vergisizdir. Varsa vergi eklenecektir.

İş ilanı, ödeme tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

Ödemeler iade edilemez. İş ilanı herhangi bir nedenle yayınlanmazsa, aktif ilanın ilan sahibi tarafından iptali haricinde, tam bir geri ödeme yapılacaktır.

İlan İçeriği

İş ilanları sadece metin formatları olarak kabul edilir.

Her ilan gönderisinde bir iş pozisyonu olabilir. Aynı pozisyon için kişi sayısı tek bir iş ilanında açıklanabilir.

DesCove, iş ilanı yayınlamalarını reddetme hakkını saklı tutar. 

DesCove, ilanları düzenleme veya ilan verenlerin kabul edilmemiş ilan bilgi alanlarını veya herhangi bir nedenle gerek görüldüğü takdirde tüm iş ilanı içeriğini ilan verenden yeniden isteme hakkını saklı tutar.

İş ilanları için verilen içerik ve bilgilerden DesCove sorumlu değildir. İlan verenler, reklamların doğru, yasal ve tutarlı olmasını sağlamakla sorumludur.

Kariyer ajansları, ilan sahiplerinin adını metinde belirttikleri ve ilan sahibinin logosunu sundukları sürece, müşterileri adına reklamlar yayınlayabilirler.

 

DesCove'un ilan veren firma ve aday arasında doğrudan bir etkileşimi yoktur. İş ilanları, sarı sayfa gönderileri biçimindedir. Adaylar, sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla doğrudan iş ilanı veren şirkete başvurabilir. DesCove sadece ilanları yayınlar, adaylar ve şirketler arasında doğrudan görüşme veya bilgi alışverişinde bulunmaz.

Kategoriler ve İlgili Bilgiler

Aşağıda listelenen kategoriler ve etiketler DesCove ilanlarında kullanılacaktır:

İş Ünvanı: (ör. Mimarlık, Tasarım, Dijital Sanatlar)

İş Yeri: (Şehir / Ülke, yani Oslo / Norveç) Şirket / İşveren Adı: (ör. ABPK Mimarlık)

Kategoriler DesCove'un takdirine göre tahsis edilmiştir. İlan verenler, çevrimiçi iş ilanı formuyla uyumlu kategorileri seçebilir, ancak bu isteklerin karşılanacağını DesCove tarafından garanti edilmez.

Bir iş ilanı mevcut kategorilere uymuyorsa, DesCove kendi takdirine bağlı olarak iş ilanı için yeni kategoriler, alt kategoriler veya etiketler oluşturabilir.

Aranan Özellikler: İlanverenlerin gönderilecek iş için uyumlu niteliklerini seçmeleri istenir. Nitelik kategorileri ve etiketleri DesCove'un takdirine bağlı olarak oluşturulur. İlanveren, iş ilanı formuna ekstra yeterlilik ihtiyaçlarını ekleyebilir, ancak DesCove bu talebin karşılanacağını garanti etmez.

İş Hakkında: İlanverenlerden ilan için iş tanımını sunmaları istenir. İlanveren, bir metin formatında yayınlanmakta olan işi tanımlayabilir. (ör. iş ihtiyaçları, maaş bilgileri, başvuru sahibinin becerileri). DesCove, metnin biçimini herhangi bir nedenle düzenleyebilir.

İşveren Hakkında: İlan verenlerden, şirket veya kuruluşlarının hakkında kısa bir, maksimum 50 kelime, açıklama göndermeleri istenmektedir.

Fotoğraflar: İlanveren şirket tarafından sağlanan fotoğraflar DesCove web sitesinde ve bağlı sosyal medya hesaplarında kullanılabilir. İlanveren şirket, DesCove ve Descove Instagram hesabına adanmış e-posta hesaplarına fotoğraf göndermelidir. Fotoğraf göndererek ilan sahibi, fotoğrafları her DesCove sitesinde ve bağlı sosyal medya hesabında kullanma ve dağıtma hakkını verir. DesCove, 3. taraf kullanıcıların fotoğrafları karışmasından ve yayınlanmasından sorumlu değildir.

İş ilanında Değişiklikler

İlanverenler, DesCove web sitesinde yayınlandıktan sonraki 5 iş günü içerisinde, iş ilanlarında değişiklik yapma talebinde bulunabilir.

İş ilanının değiştirilme isteği, yazılı bir istek olarak ilanverenin Job Posting Formunda belirttiği iletişim e-postasından gelmelidir.

DesCove, istek üzerine, DesCove'de ilan edildikten sonra iş ilanlarında makul değişiklikler yapabilir. Yapılabilecek değişiklikler DesCove’un takdirine bırakılmıştır ve değişiklik hakkını Descove saklı tutar.

DesCove bu değişiklikleri mümkün olduğunca çabuk yapmaya çalışacaktır, ancak değişikliklerin yapılacağı süre konusunda hiçbir garanti vermemektedir.

DesCove, makul görülmeyen değişiklikler yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

Çerezler & Gizlilik

Descove, işveren firma kullanıcılarına ait verileri Anayasa’ya, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na, sair mevzuata, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun verdiği kararlara ve www.descove.com Veri & Gizlilik Politikasına uygun olarak işleyebilir.

Sitede bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya benzer iz sürme verilerinin kullandığınız browser (internet tarayıcı) aracılığıyla bilgisayarınıza yerleştirilmesi veya farklı şekillerde bilgi toplanması söz konusu olabilir. Bu yöntemle istatistiki bazı bilgiler toplanır ve bunlar hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla kullanılır. 

Descove websitesini kullanarak, çerezlerin bu Veri & Gizlilik Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Descove websitesini kullanmamalısınız. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, Descove websitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Çerezleri; Descove internet sitesi ve sosyal medya platformlarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kullanırız. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

 

www.descove.com ve bağlı sosyal medya hesapları, oluşturduğu veya yer sağladığı içeriğin kanuna uygun olmasına önem vermektedir. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğünüz içerik varsa info@descove.com e-posta adresine bildirimde bulunabilirsiniz.